Potato – เธอยัง (Tur Yang | Do you still?)

This was taken when Potato came to Singapore for the 2nd time and as usual, I had the best time at their concert!

ฉัน ยัง เป็น คน ที่รัก เธอ หมดใจ
chan yang bpen kon tee rak ter mot jai
I’m still the man who loves you wholeheartedly
ฉัน ยัง ได้แต่ คิดถึง เธอ เรื่อยไป
chan yang dai dtae kit teung ter reuay bpai
I still can only think of you constantly
ฉัน ยัง ดู รูปถ่าย ที่ เรา ชิดใกล้ อยู่ ทุกวัน
chan yang doo roop taai tee rao chit glai yoo tuk wan
I still look at our pictures of when we were close everyday
ฉัน ยัง รอคอย ให้ เธอ นั้น กลับมา
chan yang ror koi hai ter nan glap maa
I’m still waiting for you to come back
ฉัน ยัง กา ปฏิทิน ทุก คืนวัน
chan yang gaa bpa-dti-tin tuk keun-wan
I still cross off each day on the calendar
เพราะ คำ เดียว ระยะทาง ที่มา ขวางกั้น เรา ไว้
pror kam dieow ra-ya taang tee maa kwaang gan rao wai
Because one word stood in our way and kept us apart

* ได้แต่ คิด แล้วก็ สงสัย อยู่ ตรงนั้น เธอ เป็นอย่างไร ก็ ไม่รู้
* dai dtae kit laew gor song-sai yoo dtrong nan ter bpen yaang rai gor mai roo
I can only think and then wonder. I have no idea how you’re doing over there
ฝาก เพลง นี้ ให้ ไป ถาม เธอ ดู อยากจะ รู้ ใน ความเป็นไป
faak playng nee hai bpai taam ter doo yaak ja roo nai kwaam bpen bpai
I’ll send over this song to ask you. I want to know what’s going on.

** เธอ ยัง คิดถึง ฉัน ทุก นาที รึเปล่า
** ter yang kit teung chan tuk naa-tee reu bplao
Do you still think of me every single minute?
เธอ ยัง จำ เรื่อง เรา ใน วัน วาน ได้ หรือไม่
ter yang jam reuang rao nai wan waan dai reu mai
Do you still recall yesterday’s memories?
เธอ ยัง มี ใจ ให้ ฉัน คนเดียว ยัง รอ ฉัน แค่ คนเดียว
ter yang mee jai hai chan kon dieow yang ror chan kae kon dieow
Are you still faithful to only me? Still waiting for only me?
เธอ ยังคง เป็น เหมือนเดิม อยู่ ใช่ไหม
ter yang kong bpen meuan derm yoo chai mai
You’re still the same person as before, right?

ช่วย บอก ให้รู้ ที
chuay bok hai roo tee
Please let me know

ฉัน กลัว ใคร ทำให้ เธอ นั้น เปลี่ยนไป
chan glua krai tam hai ter nan bplian bpai
I’m afraid someone is going to change you
ฉัน กลัว สิ่ง ที่ ไม่ แน่นอน มากมาย
chan glua sing tee mai nae non maak maai
I’m afraid of so many uncertain things
ฉัน กลัว คำว่า เสียใจ เธอ รอ ฉัน ได้ ใช่ไหม
chan glua kam waa sia jai ter ror chan dai chai mai
I’m afraid of regret. You can wait for me, right?

เธอ ยัง คิดถึง ฉัน ทุกเวลา อยู่ หรือเปล่า
ter yang kit teung chan tuk way-laa yoo reu bplao
Do you still think of me all the time?
เธอ ยัง ดู รูป เรา ใบ เดิม เดิม อยู่ หรือไม่
ter yang doo roop rao bai derm derm yoo reu mai
Do you still look at our old photographs?
เธอ ยัง มี ใจ ให้ ฉัน คนเดียว ยัง รอ ฉัน แค่ คนเดียว
ter yang mee jai hai chan kon dieow yang ror chan kae kon dieow
Are you still faithful to only me? Still waiting for only me?
เธอ ยัง รัก กัน เหมือนเดิม อยู่ ใช่ไหม ช่วย บอก ให้รู้ ที
ter yang rak gan meuan derm yoo chai mai chuay bok hai roo tee
You still love me like you did before, right? Please let me know.

เธอ ยัง คิดถึง ฉัน ทุกเวลา อยู่ หรือเปล่า
ter yang kit teung chan tuk way-laa yoo reu bplao
Do you still think of me all the time?
เธอ ยัง ดู รูป เรา ใบ เดิม เดิม อยู่ หรือไม่
ter yang doo roop rao bai derm derm yoo reu mai
Do you still look at our old photographs?
เธอ ยัง มี ใจ ให้ ฉัน คนเดียว ยัง รอ ฉัน แค่ คนเดียว
ter yang mee jai hai chan kon dieow yang ror chan kae kon dieow
Are you still faithful to only me? Still waiting for only me?
เธอ ยัง รัก กัน เหมือนเดิม อยู่ ใช่ไหม ช่วย บอก ให้รู้ ที
ter yang rak gan meuan derm yoo chai mai chuay bok hai roo tee
You still love me like you did before, right? Please let me know.

I’m 101% loving this song! I cannot stress how awesome Pup sounds + LOOKS! Hahaha! With 4 songs, already released, under the single album, HUMAN, I certainly hope the full length album will be out soon? Which I absolutely CANNOT wait! I have been a huge fan of them since I don’t know when, so it’s really nice to always see good artist (especially Thai) who pushes for good music.

I’d do a post of the faithful day that Potato came to Singapore last year. Yeap, all the videos are finally up and running on my YouTube page, so head over if you can’t wait.

*PS: Not sure if I can say this, but fans of Potato in Singapore, please stay tune! I’d update when days are nearer (think mid year), YES!

[Thanks to ANOTHAIDARA for the translation of this song]

Advertisements

17 thoughts on “Potato – เธอยัง (Tur Yang | Do you still?)

 1. mork phaung pha 18/05/2013 / 10:57 PM

  this song make me feel lonely and sad, but i like this song so much , thanks potato sing for that

  • Euphemia 15/06/2013 / 12:38 PM

   Yeah, till now I still find them as one of my all time favourite Thai bands! (:

 2. Arif 07/10/2012 / 9:45 AM

  I still love this song…

  • Euphemia 24/10/2012 / 5:31 PM

   Yes, I agree! Still one of the few best songs that Potato has ever had.

 3. Anonymous 10/08/2011 / 3:14 PM

  thank you very much, your translation help me alot.

  • Euphemia 24/10/2012 / 5:31 PM

   Nope, not me, it’s http://anothaidara.com/ who translated it! You should definitely check out their site which has loads of other wondeful Thai songs translated. ^^

 4. Neuro 18/04/2011 / 3:07 AM

  Hi, was looking for lyrics to the song เธอยัง (you still) in english when i chanced upon your site. Thanks very much for the translation and posting of it online!

 5. KL 07/04/2011 / 4:30 PM

  yes same person na. 555

 6. KL 06/04/2011 / 10:31 AM

  Hey, I like this song very much. Last time there used to have english lyrics online but now no more.. Do u have it?

  • Euphemia Toong 07/04/2011 / 9:49 AM

   Yeah, love this song too!
   Nope, I don’t, but I’d do a search and post it up as soon as I have it.

 7. Anonymous 06/04/2011 / 10:19 AM

  hey i like this song also, there used to be english translation but now cannot find any more. you have it?

  • Euphemia Toong 07/04/2011 / 9:50 AM

   I reckon you’re the same person as above? But if it’s not, ^^.

   Yeah, love this song too!
   Nope, I don’t, but I’d do a search and post it up as soon as I have it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s